ကျွန်ုပ်တို့မှတဆင့် အကူအညီလိုအပ်နေသူများအား ကူညီလိုက်ပါ။

ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ကို လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းကို ကူညီပံ့ပိုးပေးပါ။ လှူဒါန်းမှု အားလုံး လိုအပ်နေသူများထံ တိုက်ရိုက်ရောက်ရစေပါမည်။

သင်ဘယ်လောက်လှူချင်ပါသလဲ။ We Help and Care မှ သင်၏လှူဒါန်းမှုအား အကူအညီ လိုအပ်နေသူများထံကို တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

အလှူရှင်၏အမည်
ဤအချက်အလက်များကို မည်သူ့ကိုမျှ မျှဝေမည် မဟုတ်ပါ။
Personal Info

Select Payment Method

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to complete your donation with your debit card, credit card, or with your PayPal account. Once complete, you will be redirected back to this site to view your receipt.

Here's what you're about to donate:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: 10€